SLOVAKIA TRAVEL


Slovenská agentúra pre cestovný ruch
Námestie Ľ. Štúra 1, P. O. Box 35 , 974 05 Banská Bystrica
Tel.: +421 484 136 146 , Fax: +421 484 136 149
e-mail: sacr@sacr.sk
http:// www.slovakia.travel

" MOUNTAIN GUIDES "

Ladislav Janiga

tel.: +421 905 350 578, +421 903 624 846

e-mail: tatko@janiga.sk
http://www.mountainguides.sk
http://www.janiga.sk

Společnost s předmětem činnosti :
- průvodcovské služby, fotografování, pohlednice, plakáty, obrazy, kalendáře, knihy, prospekty,