OBNOVOVACÍ REGISTRACE OBJEKTU, SLUŽBY
                         ( hotel, penzion, privát, chata, služba atd.)

              

 

Předem Vám děkujeme za důvěru a opětovný zájem spolupracovat s naší společností . 

 

Obnovovací registraci provedete velmi jednoduše :


- Vyplňte on-line formulář
- Potvrďte souhlas s  podmínkami partnerství
- Vyberte způsob platby obnovacího registračního poplatku

- Odešlete formulář ke zpracování

     

Těšíme se na další spolupráci s Vámi  :P

Registrační údaje
 
Hotel, penzion, chata, atd ...
 
 
 
 
 
bude zasláno potvrzení
 
 
např.: 10%
 

Všeobecné podmínky

 

Smluvní podmínky - OBNOVA SPOLUPRÁCE

 UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ  CZ , SK) Obnovovací registrace - partnerství je dobrovolné a navazuje na dříve uzavřenou Obchodní smlouvu o poskytování služeb . Obnovovací registrační roční poplatek je ve výši 750,- Kč ( ~ 30 € ). 
Faktura pro platbu poplatku bude zaslána na e-mail partnera uvedený ve formuláři.
) Partnerem  www.prestigetour.cz  je  každý subjekt nabízející ubytování a služby cestovního ruchu ( relaxace, zábavy, kultury, sportu  a obchodu ), který již byl dříve registrován nabo má uzavřenou Obchodní smlouvu o poskytování služeb.  
3 ) Vyplněním on-line registrace stávající  partner prohlašuje, že souhlasí s prodloužením spolupráce na další roční období. 

4 ) Obnovené partnerství vzniká dnem odeslání registračního formuláře a je platné 1 rok ( 12 měsíců ). 

5 ) Předmětem partnerství je závazek provozovatele, že  poskytne po dobu trvání smluvního vztahu informace - propagaci o smluvním  partnerovi na prodejním portálu  www.prestigetour.cz  alias  www.cesko-slovensko-nej.cz   dle  vzoru již naeditiovaného vzoru  ( dovolená, služby na Slovensku a  v České republice )

6 ) Smluvní partner se zavazuje informovat provozovatele o změně adresy, telefonních čísel, o vzniku a zániku nového provozu

7 ) Partnerství může vypovědět kterákoliv ze smluvních stran písemnou formou

 

Pozn . Uvedené ceny jsou včetně DPHPlatba administračního poplatku
Forma úhrady